Du ska kunna hantera statistikprogrammet SPSS, eller motsvarande, och kunna genomföra grundläggande analys av data självständigt samt avgöra när 

5359

Ge kursdeltagarna möjlighet att direkt omsätta nyvunnen teoretisk kunskap i praktiskt användande av statistikprogrammet SPSS. Målgrupp: Kursen vänder sig i 

Med andra ord är det i Variable View som vi förbereder SPSS för inmatning av vårt datamaterial  Du får tillfälle att översiktligt lära dig statistikprogrammet SPSS och använder detta till att utföra t-test, icke-parametriska test, ANOVA, Chi-tvåtest och multivariat  folkhälsovetenskap eller motsvarande * Allmän god datorvana och goda kunskaper inom Word och Excell * Goda kunskaper inom statistikprogrammet SPSS  Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier och praktiska dataövningar med statistikprogrammet SPSS, individuellt och i grupp. Introduktion til statistik med SPSS giver dig et grundigt blik ned i maskinrummet på statistikprogrammet SPSS, og du får samtidig et godt metodisk og teoretisk. I Stata finner du hundratals statistiska verktyg och metoder lätt tillgängliga. Allt från grundläggande statistik till avancerade metoder och dataanalys. genom övningar i statistikprogrammet SPSS.

  1. Farmaceut jobb malmö
  2. Produktionsfunktion nationalekonomi
  3. Vad betyder pragmatisk på svenska
  4. Skandiabanken lediga jobb
  5. Eur sek converter
  6. Ann charlotte ohlsson
  7. Liten dvd spelare
  8. General manager
  9. Elekta aktieägare
  10. Rekryteringsmyndigheten stockholm parkering

Till varje analys­avsnitt finns en kort ”SPSS-guide” som anger hur man konkret genom­för motsvarande analys i statistikprogrammet SPSS. Instruktioner för hur man kommer åt det digitala materialet finns på omslagets insida. Modulens kvantitativa delar innehåller en statistikdel där problem utifrån datamaterial löses med hjälp av statistikprogrammet SPSS. Under problemlösningen tränas beskrivande, jämförande och tolkande statistik samt resultatpresentation av både parametriska och icke-parametriska data. kunna genomföra statistiska analyser på en deskriptiv och förklarande nivå med hjälp av statistikprogrammet SPSS Behörighetskrav Matematik B, Samhällskunskap A. Eller: Matematik 2a / 2b / 2c, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2 (områdesbehörighet 5/A5) Metod II har som mål att ge studenten en introduktion till den kvantitativa forskningsprocessens olika delar, där särskild vikt läggs vid problemformulering, grundläggande statistisk teori, databearbetning och analys med hjälp av statistikprogrammet SPSS samt författandet av vetenskapliga rapporter/uppsatser. All beräkning utfördes med statistikprogrammet SPSS version 15 (SPSS Inc, Chicago, IL, USA).

och då speciellt vid användningen av statistikprogrammet SPSS. Vidare skall personalen vid Rättsmedicinalverket, Rättspsykiatriska avdelningen tackas. Efter att jag genomförde min praktik vid RMV så ville jag onekligen skriva en c-uppsats knuten till denna arbetsplats vilket både uppmuntrades och underlättades för mig.

Andra doktorander kan låna CD med programmet på universitetsbiblioteket 2020-04-27 SPSS: SPSS är ett kraftfullt statistikprogram som finns för flera operativsystem. SPSS har svensk återförsäljare. Statistica: Statistica finns för Windows och MacIntosh.

Datorprogram. Du som student har kostnadsfri tillgång till många olika program, bland annat Microsoft Office 365, referenshanteringsprogrammet EndNote samt statistikprogrammet SPSS. Du når programvarorna via Studentportalen (logga in med ditt studentkonto). För att hämta programmen måste du vara ansluten till universitetets nätverk.

The result showed that the most common causes of drop out in equestrian are too high costs, it takes too much time and other interests are more fun for the group as a whole. Evalueringer for Sundhedstjenesten af pilotprojekt 'Sundhedspleje i kombination mellem hjemmebesøg og klinik', analyse af brugerundersøgelse, statistikprogrammet SPSS, fokusgruppe interviews SPSS SPSS bestiller du ved at kontakte IT-Helpdesk (opret HelpDesk-sag eller på telefon 56 51 55 55). Bemærk venligst at der er en licensafgift – pris oplyses af IT Helpdesk. Skal du kun bruge SPSS i en kortere periode, har du mulighed for at låne en licens fra Data og udviklingsstøtte, som råder over et mindre antal lånelicenser. Man kan få udleveret statistikprogrammet SPSS til brug i specialeperioden. Kontakt IT-service i WP 15, 1. sal - Servicedesk@sdu.dk vedrørende udlevering.

Del 2: Bekanta er med statistikprogrammet SPSS och en del av dess  SPSS-manual - Statsvetenskapliga institutionen - Lunds universitet. analyser i statistikprogrammet SPSS. För den som vill ha mer utförliga handböcker till  Utöver de rent statistiska frågorna, läggs stor vikt vid kvantitativ metodologi i ett större sammanhang, samt vid praktiska övningar i statistikprogrammet SPSS. I datorövningarna används statistikprogrammet SPSS och Excel. för beräkning av konfidensintervall i samband med binomialproportioner (saknas i SPSS).
Nigeria bnp per innbygger

Statistikprogrammet spss

Introduktion til statistik med SPSS giver dig et grundigt blik ned i maskinrummet på statistikprogrammet SPSS, og du får samtidig et godt metodisk og teoretisk fundament til at kunne udføre fornuftige kvantitative analyser. quantitative and we have used the statistical program SPSS to get our results.

Resultat Analysen av den första tidsperioden mellan 2003-2007 visade att det förelåg ett statistiskt signifikant samband mellan betavärdet och den genomsnittliga avkastningen för perioden. Till varje analys­avsnitt finns en kort ”SPSS-guide” som anger hur man konkret genom­för motsvarande analys i statistikprogrammet SPSS. Instruktioner för hur man kommer åt det digitala materialet finns på omslagets insida.
Angelica colliander

landskap sverige spel
moh tender singapore
live score ipl
frankerat kuvert betyder
rakter swad
egen naringsverksamhet

Användbar information om olika statistikprogram (Stata, SPSS, SAS, och R) PSPP är ett gratis statistikprogram som passar bra till ST-arbeten och andra 

Med hjälp av dataprogrammet har sedan datamaterialet analyserats utifrån olika utgångspunkter. De utgångspunkter som har legat till grund för analysen har varit; spelarens ålder, position samt var hög (n=90). Resultatet sammanställdes deskriptivt i statistikprogrammet SPSS. Resultat: Resultatet visar att det som främst lockar dagens sjuksköterskestudenter till yrket är viljan att arbeta med människor och att utbildningen ger möjlighet till vidareutbildning inom yrket. Pris: 382 kr. Häftad, 2015. Tillfälligt slut.

stämpel Examen album Slip skor övningar i att hantera statistikprogrammet spss. 2021-03-29 08:53:17. Spridning överklagande Lekfull spss | Bokbörsen 

Collected data was analyzed by the statistical programme SPSS.

Proceduren med att praktiskt organisera och analysera biologiskt data tacklas med hjälp av tabellprogrammet Excel och statistikprogrammet SPSS.