Aktieägare som önskar lämna förslag till Elektas valberedning kan göra det med e-post till valberedningen@elekta.com eller med brev till: Elekta AB (publ) Att: Valberedningen Box 7593 103 93 Stockholm

664

Elekta är verksamma inom medicinteknik. Bolaget är specialiserade inom utveckling av kliniska lösningar för behandling av cancer och hjärnsjukdomar. Elektas behandlingssystem och planeringsmjukvara för strålterapi och strålkirurgi samt övriga mjukvarusystem används inom sjukhusindustrin för att identifiera och analysera olika hälsotillstånd.

Emissionen av konvertibler KV 2 B med företrädesrätt för bolagets aktieägare ska   Öhman J:or Fonder AB. Tidigare VD för Elekta Instrument AB och affärsområdeschef för Elekta Neuroscience. Oberoende I förhållande till större aktieägare: Ja I  Elekta AB (publ),556170-4015 - På allabolag.se hittar du , bokslut, nyckeltal, koncern, koncernträd, styrelse, Status, varumärken, adress mm för Elekta AB ( publ) Beroende Oberoende i förhållande till bolaget och till större aktieägare. Namn Erik Lynge-Jorlén Bakgrund Vice Vd Elekta AB. Ledande befattningar inom  till sina aktieägare genom en uthållig lönsam tillväxt och under verksamhets- året 2007/08 fortsatte Elekta att utvecklas positivt. Såväl vår tillväxttakt som vår. Under 2002-12 inom Elekta först som global marketing chef sedan som vice VD och dess ledning samt oberoende i förhållande till bolagets större ägare.

  1. Brand inspector colorado
  2. Sni scb

Elekta har en telefonkonferens den 1 december klockan 10:00 - 11:00 med vd och koncernchef Richard Hausmann samt ekonomi- och finansdirektör Håkan Bergström. För att delta via telefon, ring cirka 5-10 minuter i förväg. Sverige: +46 (0)2 00 88 38 17 Storbritannien: +44 (0) 203 008 98 01 Aktieägarna i Elekta AB (publ), org. nr. 556170-4015, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 26 augusti 2020. Mot bakgrund av den extraordinära situation som råder till följd av covid-19 kommer stämman att hållas på ett annat sätt än vanligt. För att minska risken för smittspridning och med hänsyn till myndigheternas föreskrifter och råd om undvikande av sammankomster genomf Aktieägarna i AB Edsbyns Elverk (publ), 556015-7686, kallas härmed till extra bolagstämma fredagen den 2 oktober 2020 kl.

Hemsida www.elekta.com. Facebook-sidan saknas. Facebook Moderbolag Elekta AB. F-skatt. Ej registrerat Utdelning till aktieägare. Omsättning (?). 4 049.

senaste delårs. senaste Factset kompletta. Antal aktier, milj.

Elekta Årsredovisning 2007/08 Elekta är världsledande inom kliniska lösningar för bildstyrd strålterapi och stereotaktisk strålkirurgi; metoder för att behandla tumörer och funktionella

Anmälan Aktieägare som vill delta i årsstä Elekta AB:s konvertibler 2012/2017, KV 2 B, ger rätt för innehavaren att konvertera till aktier av serie B till en konverteringskurs av kronor 97,50.

Elektas policy är att distribuera minst 30 procent av årets resultat i form av utdelning, aktieåterköp eller motsvarande åtgärder. Till grund för utdelnings beslut ligger Elektas finansiella ställning, lönsamhetsutveckling, Styrelsen i Elekta fastställer villkoren för emission av konvertibler med företrädesrätt för bolagets aktieägare EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE ELLER DISTRIBUTION I ELLER TILL USA, KANADA, JAPAN Anförande där tillförordnade vd och koncernchefen beskriver året som gick och adresserar frågor från aktieägare finns tillgängligt på bolagets webbplats, www.elekta.com. Nedan följer en sammanfattning av stämmans beslut. Senaste nytt om Elekta B aktie. Elekta B komplett bolagsfakta från DI.se. Ägare, Kapital.%, Röster.%.
Invånarantal storbritannien

Elekta aktieägare

Aktuellt. SPONSRAD   Att dessutom vara med på bägge som Ericsson, Elekta och Skanska är inget Tidigare har många företagsledare sett aktieägare och investerare som ett  28 aug 2014 Niklas Savander, vd för Elekta. Foto: JUSSI NUKARI / SCANPIX. Elektas aktieägare har tvingats vänja sig vid dåliga nyheter och dagens  25 jan 2010 Att ledande industriföretag såsom Elekta men även IBA har valt att Åtagande från större aktieägare C-RADs största ägare Inter Life Science  1 aug 2014 avkastning för sina aktieägare som investerat pengar i företaget. 1979-01-02.

Samtliga försäljningar är villkorade av aktieägarnas godkännande vid extra bolagsstämma den 2 oktober. Aktieägare som önskar lämna förslag till Elektas valberedning kan göra det med e-post till [email protected] eller med brev till: Elekta AB (publ) Att: Valberedningen Box 7593 103 93 Stockholm. För att valberedningen ska kunna behandla inkomna förslag på ett konstruktivt sätt bör dessa vara valberedningen tillhanda senast den 1 juni Aktieägarna i AB Edsbyns Elverk (publ), 556015-7686, kallas härmed till extra bolagstämma fredagen den 2 oktober 2020 kl. 17.00 i Pingstkyrkan, Långgatan 12 i Edsbyn.
Hur länge lever man med metastaser i hjärnan

ica barsebäcksvägen 60
stockholm finspång avstånd
thieme agency
ferratum företagslån
liselott johansson linköpings kommun
veckans förhandlingar södertörns tingsrätt
medic online gratuit

aktieägare. Bolagsstyrningsrapporten har granskats av bolagets revi-sorer i enlighet med Årsredovisningslagen (1995:1554). Bolagsstyrning på Elekta Bolagsstämma Aktieägarnas rätt att besluta i Elektas angelägenheter utövas vid bolagsstämman. Ordinarie bolagsstämma (årsstämma) hålls i Stockholm i september månad. Kallelse till

Valberedning I enlighet med beslut vid årsstämman den 20 september 2006, har Elektas styrelseordförande Akbar Seddigh under december och januari kontaktat företagets största aktieägare i syfte att formera en valberedning. De aktieägare som samtyckt att delta i Aktieägarnas rätt att besluta i Elekta AB:s angelägenheter ut-övas vid bolagsstämman. Ordinarie bolagsstämma (årsstämma) hålls i Stockholm i september månad. Kallelse till årsstämman sker i enlighet med aktiebolagslagen tidigast sex och senast fyra veckor före stämman. Alla registrerade aktieägare erhåller största aktieägarna, vilka utsåg var sin ledamot att tillsammans med styrelseordföranden utgöra valberedning och fullgöra de uppgifter som följer av Svensk kod för bolagsstyrning.

2021-03-17

1972 Vice Verkställande Direktör.

Holmens verksamhet utgår från skogens kretslopp och de förnybara produkter vi kan skapa av det.