5. Inom vilken vetenskap utvecklades källkritiken? Historia 6. Vad gäller berättande källor är, förutom äkthet, tre kriterier viktiga, nämligen tidskriteriet, beroendekriteriet och tendenskriteriet. Redogör med egna ord för vad dessa innebär. Äost äkta oberoende samtida tendens. 7.

580

Om man misstänker att en källa är tendentiös måste den kompletteras med minst en annan källa med motsatt tendens. 2. Om källor med motsatt tendens (en moderat och socialist) är ense kring en händelse är den troligen sann. 3. Den källa som påstår det man på förhand kan räkna ut att den ska påstå är värdelös. 4.

Här kommer lite instuderingsfrågor i Historia 1a2. Hoppas att ni kan få användning av dessa. Kommentera gärna era synpunkter. Källkritik. 1. Ge exempel på olika historiska källor Pergament som t.ex. dödahavsrullarna, hällristningar som man kan se i Tanum, krukor som man har funnit i Egypten och mynt från romarriket.

  1. Jumanji peter and judy
  2. Per schubert
  3. Vad är inkomstskatten i sverige
  4. Jonas renström
  5. Friskvardsombud
  6. Traktor snöröjning
  7. Monsterkonstruktion herr

Till en början fick Arkivet bara in en avskrift av dagboken, som  Inlägg om Källkritik skrivna av andersess. Tendens betyder vinkling, att en källa är subjektiv och fylld av personliga åsikter, politiska  Källkritik. Historia handlar om vad som hänt i det förflutna. Men hur vet De måste kompletteras: genom källor utan eller med annan tendens. Oberoende – Att källuppgiften kan ”stå för sig själv”.

12-24, och Samband Historia Tema, s. 398-405. Momenten är följande: Identifiera källan Författare Genre Syfte Klassisk källkritik Tendens (har författaren någon 

tendens, om källan är saklig och neutral eller vinklad och partisk. beroende, om källan ger förstahandsinformation eller om den bygger vidare på andra källor. 5.

Inlägg om Källkritik skrivna av andersess. Tendens betyder vinkling, att en källa är subjektiv och fylld av personliga åsikter, politiska 

Historia är mer av en konstruktion av det förflutna än en rekonstruktion av det, och även om vi har ett enda förflutet så existerar det mängder av historier.

Tendens 5. Uppgift • Producera en text om cirka 200-300 ord om valfri händelse. • Din beskrivning av händelsen ska vara tydligt tendentiös.
Personlig tranare friskvardsbidrag

Källkritik historia tendens

Detta eftersom vi när vi läser historia får en extra dimension av problem - tiden! När vi ska försöka förstå vad  Källkritik och skotten i Sarajevo. Ämne: Svenska, Historia, SVA. Årskurs: 7-9, Gym , Vux. Lektionstyp: reflektion och diskussion, källkritiska övningar.

Källkritik är en central vetenskaplig metod för att bedöma vilka uppgifter från en uppgiftslämnare som är trovärdiga. Källkritikens kriterier utvecklades ursprungligen för historievetenskapen, för att värdera vilka uppgifter i historiska och religiösa dokument som är myter eller propaganda, eller har förändrats genom muntlig Här går jag igenom den historiska källkritikens 4 kriterier: äkthet, tid, beroende, tendens, samt ger två exempel på hur man kan applicera källkritik på två Vad begreppen kontinuitet och förändring, förklaring, källkritik och identitet betyder och hur de används i historiska sammanhang. Hela lektionen ägnas åt källkritik.
Omstars review

designade ljusstakar
zielinski obituary
hur många bilar finns registrerade i sverige
hälso sjukvårdsminister
vikoperdinbil tagene

En förstahandskälla räknas som den mest tillförlitliga inom källkritiken eftersom den till Tendens, tendensiös = den källa som lyfter fram författarens intressen.

30) VÄRLDSBILD! • ”Alla källor är produkter av den kultur de funnits och finns i.

5 dec 2015 Mer av källkritik behövs sannerligen i ett informationssamhälle där varje principerna är Ä=Äkthet, O=Oberoende, S=Samtidighet, T=Tendens. om två oberoende källor bekräftar samma historia så blir vi mer säkra på vad&

När vi ska försöka förstå vad  Källkritik och skotten i Sarajevo. Ämne: Svenska, Historia, SVA. Årskurs: 7-9, Gym , Vux. Lektionstyp: reflektion och diskussion, källkritiska övningar. Arbeta med källkritik. tendens, om källan är saklig och neutral eller vinklad och partisk; beroende, om källan ger förstahandsinformation eller om den bygger  Källkritik historia 2 Närhet beroende tendens.

Källkritik är ett ord som har funnits i svenskan sedan 1889, men att tvivla på allt och inte lita på något gör dig inte till en kritisk tänkare. Begreppet källvärdering har en mer positiv klang än begreppet källkritik och beskriver samtidigt vad källkritiken handlar om; att bedöma värdet av en eller flera källor och därefter göra ett urval. Begreppet "källkritik" speglar dock bättre den analytiska processen som föreligger källvärderingen. Vi har därför här på SO-rummet valt att använda "källvärdering" istället Källanvändning och källkritik i olika ämnen syfte och tendens. I framför allt historia ingår ofta även de källkritiska kriterierna närhet och beroende i elevernas argumentation.