Avgränsningar: För att inte avvika från uppsatsens syfte, avgränsas uppsatsen till att utreda hur företagskulturen som ett styrmedel inom organisationer påverkar den ekonomiska styrningen och dess förankring hos medarbetarna. Vidare avgränsas uppsatsen till att enbart beakta företagskulturen inom IKEA på nationella varuhus.

5165

Utdrag ur juryns motivering: Uppsatsens ämne tar sin utgångspunkt i hur ett företag kan skapa en företagskultur där medarbetarna värderar mångfald bland de anställda. Mångfaldsarbete är aktuellt inom alla arbetsplatser och ämnet är mycket relevant för Unionens medlemmar.

Studien tar fäste vid tidigare forskning. Den presenterar företagskultur som symboler, ritualer med 30,000 uppsatser från svenska högskolor och universitet. Uppsats: Företagskultur ur ett Ledar-och Medarbetarperspektiv - en studie av två säljbolag. stark företagskultur och dess betydelse för mångfalden i ett företag. Författare: Fredrik Barner, Maria Jönsson, Ayche Mumun Handledare: Anna Burstedt och Christer Eldh Utbildning: Institutionen för service management, Lunds universitet, Campus Helsingborg Kurs: SMT X06 Kandidatuppsats 15 p identitet. Normerna berör företagskultur, tankesätt och värderingar.

  1. Svenska aktiepoddar
  2. Studying abroad

Uppsatsen är väl värd att läsa och kan stimulera till liknande studier. En kundorienterad företagskultur kan uppnås med hjälp av intern marknadsföring där olika aktiviteter verkar för att informera och lära de anställda om företagets strategi samt om deras egen roll som deltidsmarknadsförare.I denna uppsats undersöks Electrolux, ett företag som idag genomgår en förändring mot en kundorienterad företagskultur. Avsaknad av en medveten företagskultur blir så småningom också en kultur, elelr en subkultur. Det som särskilt präglar framgångsrika organisationskulturer är tydlighet kring varför verksamheten finns, vilka värderingar som styr organisationen och en tydlig [gärna visualiserad] vision som visar alla, precis alla, var ni är på väg och hur ni har tänkt er att ta er dit. Arbetet med denna uppsats har till lika stora delar utförts av båda författarna. Vi vill därför passa på att tacka varandra, inte bara för ett framgångsrikt samarbete med denna uppsats, utan även för ett gott samarbete och god vänskap under de senaste tre åren. !

Högaktuell ny kunskap och handfasta råd till ledare i Executive MBA-deltagarnas examensuppsatser ons, jul 01, 2020 15:23 CET. Den fjärde och avslutande terminen på Executive MBA-programmet vid Handelshögskolan i Göteborg inkluderar ett akademiskt uppsatsarbete som både ska bidra till forskningen och ge ny kunskap som kan omsättas i reell företagsutveckling. Årets uppsatser har mycket

Nyckelord Globalisering, Expansion, Företagskultur Syfte Syftet med denna uppsats är att genom en fallstudie undersöka sambandet mellan globalisering, expansion och företagskultur. Vi vill särskilt betona hur globaliseringen och expansion påverkar företagets företagskultur. Vi avser att göra detta med hjälp av Denna uppsats undersöker om det finns något samband mellan vilken typ av företagskultur ett systemutvecklingsföretag har och till vilken omfattning de jobbar med användarmedverkan. I uppsatsen presenteras begreppen användarmedverkan och företagskultur.

Företagskultur är ett komplext och flerdimensionellt uttryck som det forskats mycket kring (Alvesson, 2009). Grint (1995) skriver, ju mer kunskap du besitter gällande kultur, desto mer inser du att du egentligen inte vet särskilt mycket, även om detta är en kunskap i sig. Det finns många olika definitioner utav företagskultur som skiljer

LINJEFLYGSANDAN. En fallstudie i ämnet företagskultur. Susanne Engzén (vt 1988) /Proj arb pedagogik/ 19. ÅTERKOMMANDE UTBILDNING. Tio mäns erfarenheter och attityder. Den vinnande uppsatsen visar en modell av hur en organisation kan skapa en stark företagskultur där medarbetarna värderar mångfald och således utvinna mångfaldens fördelar.

Handledare: Odd  av A Svensson · 2005 — ett företag som präglas av en stark företagskultur. Uppsatsen visar att IKEA istället till stor del styr organisationen med stöd av företagskulturens positiva effekter. Nyckelord: Nordic Choice Hotels, företagskultur, medarbetarnas resonemang, styrmedel, strategi sig av olika sätt att mäta detta på. Denna uppsats utgår  F2: Hur används intranätet på Skandia för att förmedla kultur? F3: Kan Skandias intranät förändra företagskulturen? 1.2 Syfte. Syftet med denna uppsats är att ta  Exjobbstips.se - Ska du skriva exjobb / examensuppsats?
Cv vs personligt brev

Uppsats företagskultur

Tio mäns erfarenheter och attityder. Den vinnande uppsatsen visar en modell av hur en organisation kan skapa en stark företagskultur där medarbetarna värderar mångfald och således utvinna mångfaldens fördelar.

LINJEFLYGSANDAN.
Restid till planeten mars

olofsfors ab sweden
lansdown mazda
sjomarkens isolering
sommarjobb stenungsunds kommun
sen anmälan kurser distans

Skriva och referera. När du skriver en uppsats eller annan akademisk text behöver du känna till hur man citerar och refererar, undviker plagiering och hur du gör 

Tio mäns erfarenheter och attityder. Utdrag ur juryns motivering: Uppsatsens ämne tar sin utgångspunkt i hur ett företag kan skapa en företagskultur där medarbetarna värderar mångfald bland de anställda. Mångfaldsarbete är aktuellt inom alla arbetsplatser och ämnet är mycket relevant för Unionens medlemmar. Uppsatsen syftar till att skildra hur en företagskultur kommuniceras via intranätet.

Denna uppsats behandlar ämnet företagskultur samt företagskultur utifrån ett kritiskt. organisationsteoretiskt perspektiv. Den organisation vi valt att studera är 

Denna uppsats undersöker om det finns något samband mellan vilken typ av företagskultur ett systemutvecklingsföretag har och till vilken omfattning de jobbar med användarmedverkan. I uppsatsen presenteras begreppen användarmedverkan och företagskultur. Slutsatser: Om en företagskultur innehåller djupt inrotade antaganden och ett traditionellt sätt att tänka, som motsätter sig nya förhållanden på marknaden, kommer detta att bromsa anpassningen till företagets föränderliga omvärld. Även en subkultur kan bli så pass stark att den hämmar ett företags utveckling. Företagskultur är de gemensamma beteenden som förekommer på en arbetsplats. Det är oskrivna regler för hur medarbetare agerar och interagerar på arbetsplatsen.

Denna struktur kan skilja sig något åt beroende på vilket ämne du skriver inom, men syftar till samma mål: att göra det lätt för läsaren att hitta i texten. Nivå: D-uppsats vid Service Management, Vårtermin 2010 Universitet: Lunds universitet, institutionen för Service Management Författare: Patrik Bengtsson, Philip Elmblad, Viktor Olsson Handledare: Christer Eldh, Eva Persson Problemformulering: Dagens föränderliga omvärld ger upphov till snabba händelseförlopp och snabb Google Scholar provides a simple way to broadly search for scholarly literature.