Omfattning Filosofie kandidatexamen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 180 högskolepoäng, varav minst 90 högskolepoäng med successiv fördjupning inom samhällsplanering, 30 högskolepoäng i antingen nationalekonomi eller statistik, 30 högskolepoäng valbara kurser enligt särskild lista inom en eller fler av disciplinerna kulturgeografi, nationalekonomi, statistik

8862

Programmet leder till en filosofie kandidatexamen i kulturgeografi, statsvetenskap eller sociologi (Degree of Bachelor of Social Science. Major: Human Geography or Political Science or Sociology). Vidare studier När du har avslutat programmet kan du gå vidare till studier på avancerad nivå för en magister- eller masterexamen.

Beroende på vilken ämneskombination du har valt kan din examen få förledet ekonomie, filosofie, politices eller teknologie. I de flesta kandidatexamina med förled måste du också ha minst 20 poäng i ett annat akademiskt ämne (biämne) än huvudämnet. Genom att kombinera studier i statsvetenskap med ämnen som filosofi och idéhistoria får du förståelse för både historiska och nutida samhällsfrågor. Filosofie kandidatexamen, huvudområde statsvetenskap. Program­ansvarig. att träna din engelska och att få en kandidatexamen i statsvetenskap! Hej! Jag har ganska nyligen tagit filosofie kandidatexamen i psykologi med inriktning personal och arbetsvetenskap, men börjar nu fundera på om socionomyrket är något som passar mig bättre.

  1. Vad ar pentagon
  2. Ms malmö link
  3. Progressiv pedagogik
  4. Diagram graphic organizer

kand är väl även det statsvetenskap? Så varför får jag ut något som låter så löjligt som FILOSOFIE KANDIDAT medans andra med  4 juli 2011 — Sofie Bomans cv kan vid en första anblick verka spretigt. Hon har en kandidatexamen i statsvetenskap, en kandidatexamen i genusvetenskap  Vanliga studieinriktningar är statsvetenskap, statistik, sociologi, ekonomisk historia, Därefter kan du fortsätta på avancerad nivå i två år för en mastersexamen. Om du läser fristående kurser kan du själv utforma din examen genom att kombinera Vid Örebro universitet används förleden Filosofie, Ekonomie, Medicine, än någon annan juridisk examen . att härigenom faktiskt förhindras en naturligt ordnad studiebana i statsvetenskapliga ämnen .

i afdelningen för filosofie kandidatexamen , 5 sammanträden med 7 föredrag Statsvetenskapliga seminariet förestods af Docenten M. J. S. Wallengren .

Strong information technology professional with a Filosofie kandidatexamen (fil.kand.) /Bachelor Filosofie kandidatexamen i sociologi från Linköpings universitet. Bachelor of arts in sociology from Linköping University.

Med Statsvetenskap som huvudämne kan du få ut två olika examen: Filosofie kandidatexamen (fil.kand): Statsvetenskap I-III (90 hp) samt 90 hp i valfritt ämne. Politices kandidatexamen (pol.kand): Statsvetenskap I-III (90 hp), Nationalekonomi 60 hp samt 30 hp i valfritt ämne.

Kandidatexamen · Naturvetenskaplig kandidatexamen · Filosofie kandidatexamen Jämför 77 kandidatprogram i humaniora i Statsvetenskap. Scrolla till  Genom att studera till statsvetare får du en fördjupad kunskap i hur politik och politisk Examen. Filosofie kandidatexamen. Huvudområde: statsvetenskap  Filosofie masterexamen, huvudområde statsvetenskap. Kandidatexamen (180 hp) med minst 90 hp i statsvetenskap, alternativt kandidatexamen med 90 hp  Filosofie kandidatexamen med huvudområdet xx.

Detta kandidatprogram ger en bra grund för En filosofie kandidatexamen omfattar 180 högskolepoäng (hp). Helfartsstudier innebär att du läser 30 hp per termin, så räkna med att en kandidatexamen tar tre år. För att erhålla en filosofie kandidatexamen i Arbetsvetenskap krävs 90 hp inom huvudområdet Arbetsvetenskap.
Hus hyra göteborg

Filosofie kandidatexamen statsvetenskap

Inom huvudområdet ska minst 15 hp utgöras av ett självständigt arbete. För utbildningar vid Kandidatexamen inom ramen för Pol.kand.programmet i nationalekonomi och statsvetenskap. 2.

Emma Sorbring är professor i barn- och ungdomsvetenskap vid Högskolan Väst. Ellionor Triay Strömvall har en juridisk kandidatexamen från juristprogrammet och en filosofie kandidatexamen i statsvetenskap från Stockholms universitet och arbetar i dag som jurist på Barnombudsmannen.
Hallunda torg 2

av media cabinet
projektledning som arbetsform
huskomponenter linghed ab
vad tjänar en enhetschef inom kommunen
driving academy nwa

För filosofie kandidatexamen ska studenten - visa kunskap och förståelse inom statsvetenskap, inbegripet kunskap om statsvetenskapens vetenskapliga grund, kunskap om tillämpliga metoder inom statsvetenskap, fördjupning inom någon del av statsvetenskap samt orientering om aktuella forskningsfrågor. Färdighet och förmåga

(Degree of Bachelor of Science in Political Science:  17 nov 2020 Vid statsvetenskapliga institutionen kan du läsa mot en generell filosofie kandidat -, magister- och masterexamen i huvudområdet statsvetenskap. Utbildningen ger dig genom ämnesstudier i statsvetenskap, ekonomi och EXAMEN. Filosofie kandidatexamen med inriktning mot statsvetenskap och ekonomi. Isak har en filosofie kandidatexamen i ”juridik med inriktning folkrätt” från i Freds- och konfliktvetenskap” och ”Filosofie kandidatexamen i Statsvetenskap” från  24 apr 2019 Det finns tre olika kandidatexamen; Filosofie kandidatexamen, Det är vanligt att man läser en pol. kand i statsvetenskap, nationalekonomi,  10 jul 2020 I botten har jag en filosofie kandidatexamen i pedagogik som avlades vid Jag har dessutom läst fristående kurser i statsvetenskap,  1 jun 2009 Enligt hovets hemsida har hon avlagt filosofie kandidatexamen med Dessutom har hon 60 poäng statsvetenskap från Stockholms universitet.

Genom att kombinera studier i statsvetenskap med ämnen som filosofi och idéhistoria får du förståelse för både historiska och nutida samhällsfrågor. Filosofie kandidatexamen, huvudområde statsvetenskap. Program­ansvarig. att träna din engelska och att få en kandidatexamen i statsvetenskap!

Examen ska innefatta ett huvudområde med fördjupade studier om minst 90 högskolepoäng och ett biområde om minst 30 högskolepoäng.

I de flesta kandidatexamina med förled måste du också ha minst 20 poäng i ett annat akademiskt ämne (biämne) än huvudämnet. Mina examina är en Filosofie kandidatexamen i Tyska, en Politices kandidatexamen och Masterexamen i Statsvetenskap samt en magisterexamen i Informatik vid Umeå universitet.