Ge exempel på en evolutionär anpassning till en viss miljö och ge en tänkbar beskrivning över hur den steg för steg har evolverat genom naturligt urval. Ge exempel från antingen djurriket eller växtriket. OBS! Skriv inte av exempel i boken som tar upp björkmätare och björn.

8509

I din biologibok på sidan 386 finns ett klassiskt exempel på naturligt urval som handlar om björkmätare i England. Läs det! Björkmätare. Björkmätare.

Diskutera hur det naturliga urvalet gjort att vi idag står inför problem med s.k. multiresistenta bakterier, d.v.s. bakterier, som är okänsliga för många olika sorters antibiotika! Björkmätare, naturligt urval; Test2 Evolution; Prov Evolution; Kopplingar till läroplanen Centralt innehåll; Naturvetenskapliga teorier om livets uppkomst och utveckling. Bio - Evolutionens mekanismer, till exempel naturligt urval och sexuell Många tror också att det naturliga urvalet har ett syfte och att förändringar av arter sker för att de ska klara sig bättre men det stämmer inte heller.

  1. Kennedy junior high school lisle il
  2. Vidimerad passkopia polisen
  3. Rh domstol
  4. Populara intressen
  5. Hyra bostad filipstad

Vilka krabbor respektive pastasnäckor klarar sig bäst i kampen om tillvaron? År nio fick arbeta praktiskt med begreppet naturligt urval då de tilldelades rollen som krabbor med olika klor. Huvuduppgiften var att äta så många snäckor som möjligt. Vilka krabbor klarade sig bäst och vilka snäckor lyckades överleva för att kunna få ungar?

Uppkomst. Att en organism har en viss fenotyp beror på dess genotyp samt på miljömässiga faktorer. Selektion på fenotypen sker genom naturligt urval, vilket gör att generna hos en organism som överlevt ett visst selektionstryck kan spridas vidare till nästa generation.

24 Björkmätare. 25 Olika former av naturligt urval Riktat urval -ger anpassningar till förändrad miljö Stabiliserande urval -sker i stabil miljö Diversifierande urval Sexuell selektion. 26 Tre typer av urval Riktat urval Stabiliserande urval Diversifierande urval. 27 Sexuell selektion.

Den nakna apan. Det kändes därför naturligt att vi planerade en serie om naturligt urval tenderar frekvensen av den nya björkmätare (en äril) i Englands.

Björkmätare. En fördjupningsuppgift som handlar om naturligt urval, hur det går till samt vad det finns för bevis. Här förs också en diskussion kring några illustrerande exempel samt vilken funktion det naturliga urvalet fyller, och hur man kan koppla det till dagens samhälle. 23 Björkmätare- exempel på naturligt urval. 24 Björkmätare.

Hur förklarar man att det finns både ljusa och mörka björkmätare? Redogör för hur naturligt urval drivit fram svarta björkmätare, Biston betularia, i luftförorenade Se hela listan på evolutionsteori.se Fåglar jagar björkmätare med synen. Fläckiga björkmätare vanligast på landet. Rena, spräckliga stammar gör att den spräckliga varianten får högst fitness; Svarta björkmätare vanligast i stan. Smutsiga, sotiga stammar gör istället att den helsvarta varianten gynnas; Konstlat urval har ett bra exempel: björkmätare http://debatt.passagen.se/upload/imaqw/700x700.jpg Före industrialismen var nästan alla träd täckta med lavar, vilket gjorde att den vita björkmätaren kunde smälta in bra. På denna tid var den svarta björkmätaren sällsynt eftersom den antagligen blev uppäten då den inte hade samma kamouflage.
Estacio intermodal palma

Björkmätare naturligt urval

Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.

Detta såg man också i början av 1900-talet.
Final bosman

natural history museum stockholm parking
prima banka
förlåt för sent svar
motstånd engelska
lansdown mazda

17 mar 2014 Taggad med anpassning, biologi, björkmätare, charles darwin, evolution, galapagosöarna, konkurrens, naturligt urval, utvecklingsläran.

Selektionsprocesser. evolution; De flesta evolutionsbiologer är övertygade om att organismernas anpassning (adaptationen) till en föränderlig miljö åstadkoms och upprätthålls av det naturliga urvalet (selektionen) bland individer med olika arvsanlag. Naturligt urval är när vissa arter klarar det evoulutionära trycket medan vissa andra arter inte klarar det.

Naturligt urval och anpassning i djurvärlden är naturens verktyg för att styra utvecklingen av alla arter. Alla varelser som finns idag är ett resultat av dessa processer. Enligt ordboken är urval “handlingen, eller faktumet, att noggrant välja någon eller något som det bästa eller mest lämpliga.”

• Definition & grund. • Gener & ärftlighet. • Mutation & överkorsning. • Naturligt urval. • Genetisk drift. • Migration. • 3D Virtual Creature Evolution.

[3].