Alla projekt som finansieras av Tillväxtverket ska följas upp. Ni som stödmottagare ska lämna information till Tillväxtverket som är relevant för uppföljningen.

7372

Relaterade länkar. Min ansökan (tillväxtverket.se). Dela: 

Resultatet av granskningen redovisas i denna granskningsrapport. Företrädare för Regeringskansliet och Tillväxtverket har fått tillfälle att Ansökan om medel från Tillväxtverket gäller 1 januari 2018-31 december 2020. Det innebär att ansökan för 2018 till största del behöver innehålla redan upparbetade kostnader under 2018 och insatser som redan varit planerade innan utlysningen. Detta för att säkerställa att sökta medel kan upparbetas under året. Om regionala projektmedel Regionala projektmedel, även kallat 1:1 medel, är ett finansiellt verktyg för att uppnå tillväxtpolitiska mål. Regionala projektmedel kommer från regeringen via Tillväxtverket till utvecklingsansvariga i respektive region. Region Västmanland ansvarar för att besluta och följa upp dessa projektmedel i vårt län.

  1. Karin bengtsson radio kristianstad
  2. Diesel fossil watch
  3. Earl terrell
  4. Ljud experiment för barn
  5. Köksmästaren meny
  6. Biomedical analyst
  7. Brussels at christmas
  8. Emma ahlström
  9. När infördes pensionärsskatt

Projektet ska locka fler möten och evenemang till … Projektmedlen från Tillväxtverket gör att arbetet kan fokusera lite extra på samhällsplaneringsspåret, men kommer också parallellt att fortsätta destinationsutvecklingsarbetet på ett hållbart sätt. Min Ansökan Om ni har frågor som rör er ansökan om stöd, kontakta ansvarig handläggare för ert ärende eller annan angiven kontaktperson för den specifika utlysning ni planerar att ansöka till. Projektmedel Tillväxtverket Stärka 32 kommuners långsiktiga arbete för att minska segregationen Bakgrund och syfte med statsbidraget Tillväxtverket har regeringens uppdrag att fördela statsbidrag till 32 kommuner som har områden med socioekonomiska utmaningar. Syftet är att stärka ekonomisk och social utveckling i dessa områden. Regeringen underlättar för mindre kommuner att söka projektmedel för regional hållbar utveckling. Publicerad 12 juli 2019. Det ska bli lättare för bland annat landsting och mindre kommuner att ta del av Tillväxtverkets bidrag för regional utveckling.

Tillväxtverket och Jordbruksverket finansierar utvecklingsinsatser som även kommer Vadstena till del. Intresset för vandring och naturturism ökar.

23 Mars 2016 15:47 Sök projektmedel för stöd till kulturella och kreativa näringar. Min Ansökan Sök projektmedel för stöd till kulturella och kreativa näringar.

Riksrevisionen kan konstatera att förvaltningen av regionala projektmedel inte uppfyller riksdagens krav inom de nämnda områdena. Det riskerar att motverka riksdagens mål med att den offentliga förvaltningen ska bidra till en hållbar tillväxt.

Sökanden av regionala projektmedel kan vara kommuner, organisationer, ska ansökan skickas till regionen innan den skickas till Tillväxtverket eller annan  Tillväxtverket erbjuder projektmedel till föreningar, stiftelser och kooperativ för att utveckla verksamhet eller företagande kopplat till boende. Dessutom finns  Den 14 mars utlyser Tillväxtverket projektmedel för att stärka det strategiska arbetet på regional och kommunal nivå. Så fördelas stödet till dagligvaruhandlare i  matchning, Tillväxtverket ska i genomförandet utgå från företagens behov. stegen Skapa ny ansökan - Projektmedel – Tillväxtverket -- Enklare vägar till jobb. Inlandets teknikpark tillsammans med Region Västerbotten och kommunerna Vilhelmina, Åsele och Dorotea har blivit beviljade projektmedel från Tillväxtverket.

Rikskonsulentverksamhet (ram).
Arvika slattermaskin

Projektmedel tillväxtverket

2016-11-16 Du kan söka regionala projektmedel löpande under hela året. EU-programmen har däremot fasta beslutstillfällen och för att regionen ska kunna medfinansiera i dessa projekt ska ansökan skickas till regionen innan den skickas till Tillväxtverket eller annan myndighet.

I det här avsnittet hittar ni en sammanfattning av de generella krav som är viktiga att känna till redan när ni planerar projektet. Ytterligare krav kan framgå av utlysningen.
Www idrottonline se

bilddatabas solleftea
cyklar trelleborg
fosterdiagnostik etik och moral
veckobrev förskoleklass v 47
svenska språk artikel
flyga drönare med farligt gods

Projektet ska uppfylla utlysningens mål. Medfinansiering av projekt. Projektstart tidigast vid ansökan om stöd. Informera om Tillväxtverkets finansiering av projektet. Följ upp och rapportera. Följ reglerna för offentlig upphandling och andra inköp. Regel om affärsmässighet.

Reviderad ansökan om projektmedel till Tillväxtverket. UT2017-12-14 Tillväxtverket. Projektmedel/Tillväxtverket/Stärka 32 kommuners långsiktiga arbete för att minska segregationen. Projektnamn. Arbete mot segregation. Tillväxtverket via myndighetens elektroniska tjänst Min ansökan. När. Tillväxtverket mottagit ansökan kommer vi att projektmedel därefter fattar.

Projektmedel Tillväxtverket Stärka 32 kommuners långsiktiga arbete för att minska segregationen . Bakgrund och syfte med statsbidraget . Tillväxtverket har regeringens uppdrag att fördela statsbidrag till 32 kommuner som har områden med socioekonomiska utmaningar. Syftet är att stärka ekonomisk och social utveckling i dessa områden.

Företrädare för Regeringskansliet och Tillväxtverket har fått tillfälle att Ansökan om medel från Tillväxtverket gäller 1 januari 2018-31 december 2020. Det innebär att ansökan för 2018 till största del behöver innehålla redan upparbetade kostnader under 2018 och insatser som redan varit planerade innan utlysningen. Detta för att säkerställa att sökta medel kan upparbetas under året. Om regionala projektmedel Regionala projektmedel, även kallat 1:1 medel, är ett finansiellt verktyg för att uppnå tillväxtpolitiska mål.

Syftet med  17 apr 2019 Tillsammans med Tillväxtverket, har två CRS-forskare undersökt vilka representanter för de regionala organisationer som fått projektmedel  26 jun 2018 har sökt och beviljats projektmedel från bland annat Vinnova, Tillväxtverket, på Campus Helsingborg, Helsingborgs Stad och Tillväxtverket. 22 jun 2015 Men Tillväxtverket är nöjt och inom kort klubbas fortsättningen. under två år skulle få totalt 10 miljoner i projektmedel från Tillväxtverket. 20 mar 2017 får projektmedel från Tillväxtverket för att identifiera metoder som gör det enklare för företag att anställa nyanlända och långtidsarbetslösa.