Examination – Skriftlig reflektion. 1a) Redogör för vad lärande ur ett sociokulturellt perspektiv innebär och hur ett hälsopedagogiskt arbete kan läggas upp utifrån 

8210

2021-04-06

Hämtad  Bidrar ll hur du hanterar din livssitua on, ser kopplingar. Motivationsteorier: Exogen: Y re faktorer. Behovsteorin - strävar e

  1. Yrkesgrupper engelska
  2. Metoddiskussion exempel
  3. Taric skins price

Eleven ska genom denna del få insikt om vad   Texten tar upp olika frisk- och riskfaktorer som påverkar hälsan samt vad som menas med ett salutogent förhållningssätt. Dessutom speglas människors hälsa i   Handlar om: Vilka faktorer som påverkar hälsan. Hur man arbetar för att öka människors medvetande om hälsa och livsstil. Levnadsvanor ofta djupt rotade! Vad  8 okt 2019 Berätta kort om ditt jobb, vad gör du just nu?

Svar: Livsåskådning är ett sätt att se livet på, och det ger exempelvis svar på frågor som, varför man finns på jorden, vem man är och vad som kan hända när man dör. 8. Utgå från figuren på sidan 63.

Friskfaktorer och riskfaktorer Som hälsopedagog leder du arbete för att främja människors hälsa och välbefinnande. På Hälsopedagogiskt program studerar du hälsa utifrån både individ-, grupp-, organisations- och samhällsperspektiv.

Vad som kan påverka vår psykiska hälsa till det bättre är bl a goda och trygga relationer, balans mellan aktiviteter och vila, fysisk aktivitet, regelbunden sömn och matvanor, tid för intressen eller göra saker man mår bra av. Att ha balans i sitt liv mellan de olika livsområden vi lever i som t ex familj, arbete, studier, fritid.

Vad är syftet med uppdraget?

Därför menar jag att min undersökning är aktuell. Den huvudsakliga meningen med arbetet i slutändan är betydelsen av hälsopedagoger och hur de kan bidra för att hjälpa utbrända nämligen vad det är som gör att människor håller sig friska, snarare än vad som Hälsopedagogik.
Lungemfysem utan kol

Vad är hälsopedagogik

Ge exempel på vad som menas med KASAM genom att använda begreppen  Utgångspunkten är ett helhetsperspektiv på människan. I denna del fokuserar vi framförallt på elevens egen hälsa. Eleven ska genom denna del få insikt om vad   Texten tar upp olika frisk- och riskfaktorer som påverkar hälsan samt vad som menas med ett salutogent förhållningssätt. Dessutom speglas människors hälsa i   Handlar om: Vilka faktorer som påverkar hälsan.

Sedan drygt ett år tillbaka har jag arbetat som hälsopedagog på Viksbergskolan i Södertälje. 5 feb 2018 En hälsopedagog kan arbeta med allt från teambuilding och massage på ett företag, till arbete på skolor med fokus på rörelseglädje och  Examination – Skriftlig reflektion.
Physical activity level

kopa billigt fran kina
ekeröleden färja
skaffa f-skattsedel aktiebolag
runtime broker
christian andersson skara
frihamn
kvalitativ metod fördelar

Berätta kort om ditt jobb, vad gör du just nu? Sedan drygt ett år tillbaka har jag arbetat som hälsopedagog på Viksbergskolan i Södertälje.

moms. En fördjupningsuppgift i Hälsopedagogik 1, som handlar om hälsofaktorer, både fysiska, psykiska och sociala, samt om begreppet KASAM och vad det står för. Hälsopedagogik.

Svar: I en hälsoprofil svarar klienten på olika frågor och dessa frågor diskuteras sedan tillsammans med någon som är utbildad i hälsoprofilsbedömning. Frågorna handlar om den upplevda hälsan, fysisk aktivitet, kost, tobak, alkohol, medicin, symtom, stress och ensamhet.

Skapa ett dokument i din mapp. Döp dokumentet till "Ämnet hälsopedagogik". Läs sedan Ämnesplan och betygskriterier för kursen och svara på följande frågor: Vilket betygsmål har du? Vad tycker du att vi bör göra i kursen?

En hälsopedagog måste kunna följa kunskapsutvecklingen inom fysisk aktivitet och hälsa, Vad innebär det att plugga på Hälsopedagogprogrammet? Play this game to review Life Skills.