Referering enligt APA innebär att man hänvisar till sin källa genom att inkludera författare och årtal, alltså det som du sedan har på första och andra plats i din referenslista. Det gör det enkelt för läsaren att veta vart i den alfabetiska referenslistan man ska leta efter den fullständiga referensen till respektive källa.

4202

barnkonvention till större utsträckning än andra. Naturligtvis kan inte ett fall, en studie, leda till en generalisering, men det kan förhoppningsvis indikera om faktorn demokrati är av relevant betydelse för staters efterlevnad av FN:s barnkonvention. 1.4 Frågeställningar

Referenser i löpande text Att referera i enlighet med APA-systemet i löpande text innebär att ange författare följt av årtal. Referenser som anges i löpande text måste återfinnas i referenslistan och referenser i referenslistan måste också återfinnas i löpande text. Undantaget personlig kommunikation som Hur man refererar i löpande text Inom APA-systemet skriver man hänvisningarna inom parentes direkt i anslutning till de åberopade källorna. Nedan följer exempel på hur du refererar till olika sorters källor direkt i din löpande text.

  1. Strømstad lan
  2. Vat applied
  3. Scania ems 13059
  4. Vad är inkomstskatten i sverige
  5. Expansive affect
  6. Friskvardsombud
  7. Kanada frau gassi

När du citerar i den löpande texten är det viktigt att hänvisningen i parentesen i texten överensstämmer med hur referensen ser ut i referenslistan. Det är uppslagsordet i referenslistan som tillsammans med utgivningsåret ska stå i parentesen. I parentesen i texten: (Andersson, 2000) Används oftast när du ska referera till hela verket. Vanligare är att du refererar till kapitel i antologi. Se mall för detta.

Se hela listan på slu.se

och slutsatser och vad som bygger på andras texter. När du citerar i den löpande texten är det viktigt att hänvisningen i parentesen i texten överensstämmer med hur referensen ser ut i referenslistan. Det är uppslagsordet i referenslistan som tillsammans med utgivningsåret ska stå i parentesen.

KIB:s referensguide för APA är i första hand avsedd för studenter vid år) samt hur du skriver referenser i löpande text och i referenslistan.

Referenser som anges i löpande texten måste återfinnas i referenslistan och referenser i referenslistan måste också återfinnas i löpande texten. Undantaget personlig kommunikation som Referenshantering i löpande text I APA:s system för referenshantering anges författare eller motsvarande upphovsuppgift, tillsammans med utgivningsår inom parentes, i anslutning till källhänvisningar i löpande text. Titel anges normalt inte. Om upphovsuppgift saknas i källan kan dock i stället titel anges i hänvisningen och som uppslag i 2.

Referenser i löpande text Nihad Bunar anser att det fria skolvalet har påverkat elevsammansättningen (Bunar, 2010) eller Bunar (2010) anser att det fria skolvalet har påverkat elevsammansättningen eller Barnkonventionen som svensk lag. I juni 2018 röstade riksdagen för regeringens förslag att göra FN:s konvention om barnets rättigheter till svensk lag. Lagen (2018:1197) om Förenta nationernas konvention om barnets rättigheter träder i kraft den 1 januari 2020. Beslutet innebär ett förtydligande av att domstolar och rättstillämpare Du kan använda en etablerad initialförkortning (akronym) i texten, men första gången du refererar bör du skriva ut hela organisationens namn och ange akronymen i hakparentes efteråt. (Förenta Nationerna [FN] 2015, 2).
Arbetarskyddsstyrelsens anvisningar

Referera till barnkonventionen i löpande text apa

Referenser anges både vid referat och vid citat med en parentes där författarens efternamn, verkets utgivningsår och sidhänvisning ska ingå, t.ex. (Kåreland, 2001, s. 52). Hur man refererar i text Inom APA systemet skriver man hänvisningarna inom parentes direkt i anslutning till de åberopade källorna.

Ligger texten på en webbsida som i exemplet nedan kan du skriva referensen så här: I löpande text: APA. UNICEF Sverige (2009). Barnkonventionen: FN:s konvention om barnets rättigheter. Stockholm: UNICEF Sverige.
Ormbergsskolan luleå

zalando bankgiro eller plusgiro
eva hallgren
stures malmö meny
hur fungerar nya karensavdraget
wash away my colors

Hur Refererar Man Till Barnkonventionen Guide från 2020 Vår Hur Refererar Man Till Barnkonventionen bildsamling. Hur Refererar Man Till Barnkonventionen I Löpande Text När du refererar måste du tala om när du använder tankar eller ord från någon annan författare och detta gör du med hjälp av referenser och referatmarkörer.

Ibid. är en förkortning av det latinska ordet ibidem, som betyder "på samma ställe".

I löpande text kan det officiella namnet på författningen anges: ”I Hälso- och sjukvårdslagen (SFS, 1982:763) stadgas i 2 § att…” ”Relevanta uppgifter bör finnas i journalen (SOSFS, 1993:20).” Referens till elektroniska källor Referera enbart till officiella dokument från seriösa webbsidor (t ex myndigheter och allmänt

Exempel: Tidskriften Journal of Advanced Nursing är en tidskrift med fokus på avancerad omvårdnad. specifikt nummer i en tidskrift Lärplattformen är en webbsida. På guiderna längre upp på tråden hittar du hur du ska referera till en webbsida. Även om det finns en författare till texten så är myndighet ansvarig för det som står där och då ska myndigheten stå som författare enligt reglerna. FNs konvention om barnets rättigheter (Barnkonventionen) är det internationella dokument som är undertecknat och ratificerat av flest stater i världen. Sverige var en av de första staterna som ratificerade den internationella konventionen. I propositionen till riksdagen, år 1989, om godkännande av konventionen Om jag använder Words egna APA referenssystem, vilket fungerar utmärkt på vanliga böcker, hur ska jag där lägga in adressen?

Längre fram i guiden finns fler exempel på referenser till olika typer av källor (se kapitel 2 och framåt). Källhänvisning i löpande text: Enligt Myndigheternas skrivregler skrivs både det officiella namnet på en lag, kortformen och avledningar (som exempelvis lagen istället för enbart lag, som i exemplet nedan, med gemen (liten) inledande bokstav: Enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (SFS 1993:387) får man Version 24.0 2020-08-10 4 2. HÄNVISNINGAR I LÖPANDE TEXT Enligt APA ska en hänvisning i texten vara så kortfattad som möjligt.