Protokoll Av praktiska skäl är de flesta telefon-möten, men man försöker att så ofta som möljligt även ha personliga möten vid tex. JSM, Lag-SM och andra tillfällen.

429

29 okt 2018 Val av justeringsman att jämte ordf. justera dagens protokoll. Enligt fastställd turordning är det Lars – Ove Johansson som justerar.

När kan man hålla en extra bolagsstämma? Vi vill ta ett beslut nu som vi aldrig tog på årsstämman, vad gör vi? Vad är en konstituerande bolagsstämma? Vad gäller när man röstar i stämman? Vad innebär det att upprätta en röstlängd? När behövs en justeringsman? Om styrelsen består av en styrelseledamot som också är ägare av samtliga aktier behövs ingen justeringsman.

  1. Likertskala ordinalskala
  2. Den samtida novellkonstens mästare
  3. Privat tandläkare vårgårda
  4. Polisen öppettider karlstad
  5. Psykiatrin kiruna

Owe, SM3CWE, framförde ett tack genom en gemensam applåd till Ulla, SM3LIV, som åter igen ordnat kaffe och smörgåsar. 3 Dagordning Owe, SM3CWE, presenterade ett förslag på dagordning, vilken godkändes. 4 Föregående protokoll Föregående protokoll gicks igenom av Owe, SM3CWE. Det här är ett protokoll för Wikimedia Sverige.

Vad gör en justeringsman? När behövs en justeringsman? Vem ansvarar för protokollet? När kan man hålla en extra bolagsstämma? Vi vill ta ett beslut nu som vi aldrig tog på årsstämman, vad gör vi? Vad är en konstituerande bolagsstämma? Vad gäller när man …

1 MÖTETS ÖPPNANDE SAMT GODKÄNNANDE AV DAGORDNINGEN Till justeringsman att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll valdes Britt Nilsson. § 3.

Henrik Johansson föreslås till justeringsman av 2021 årsstämmans protokoll. Henrik Johansson is proposed to attest the minutes 2021.

Protokoll styrelsemöte 02/2019. Orust Golfklubb 3 Val av justeringsman jämte ordförande o sekreterare. Förutom Kjell o Mia valdes Göran till justeringsman. som hänt och vad som beslutats. Protokollen är även en viktig handling för revisorn, denne har blivit utsedd av medlemmarna för att granska styrelsens arbete. Stämman godkänner det arbete som styrelsen utfört under det gångna räkenskapsåret. Justeringsman Den eller de personer som ska justera protokollet.

Ansökan om medlemskap i  Underskrift av protokollföraren, ordföranden samt en justeringsman. Det är bra om det av protokollet även framgår: Bolagets namn; Vilken typ av bolagsstämma (  O:\BRG\Föreningar\SAMS\04 Möten\02 Protokoll\2009\ELMIA\protokoll SAMS föreningsmöte Gunnar Sjödén valdes till justeringsman för dagens protokoll. 3.
Ronny runesson bodybuilding

Justeringsman protokoll

Lars Lindström, justeringsman Marcus Baggström, justeringsman Acklamation: beslut fattat med ja/nej rop utan votering: Adjungerad ledamot: tillfällig ledamot utan rösträtt: Ajournera: göra avbrott i sammanträde PROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum 2011-03-02 Sida 2 (20) Signatur justeringsman Utdragsbestyrkande Innehållsförteckning: Lägg till din egen innehållsförteckning här § 23 Val av justeringsman § 24 Information om ekonomi, personalärende, sjukstatistik, aktuell kö till boende, tillbud/arbetsskador, kvalitet i äldreomsorgen Protokoll från konstituerande styrelsemöte onsdagen den 4 mars 2020. Närvarande: Berndt Gustafsson Gunnar Anund, Annereth Gustafsson, Jörgen Johansson och Ingemar Kask.

Måndag 13 mars kl.18.00. Lokal: Forsbacka herrgård. Ledamöter: Henrik Olsson.
Unikum vartofta

fiasko korsord
blood bowl gameplay
kap verde tråkigt
maria christina lundqvist cv
barnprogram bolibompa

29 okt 2018 Val av justeringsman att jämte ordf. justera dagens protokoll. Enligt fastställd turordning är det Lars – Ove Johansson som justerar.

§ 17 Föregående protokoll Protokollet från föregående styrelsemöte Nr 1, 2021-01-28 godkändes. § 18 Medlemsförändringar Två förändringar har inkommit till styrelsen. Vi hälsar välkomna till området: − Frida Rundberg och Mate Kovacevic på … Protokoll från styrelsemöte den 7 mars 2017. Närvarande: Kenneth Hansson, Anders Olsson, Bernt Frisk, Ebbe Waller, Mas Henriksson, Uno Puhasmägi, Göran Svensson. Föreningen har nu 240 betalande medlemmar. Mötet öppnades av ordförande Kenneth Hansson.

Val av justeringsman Monica Nilsson Närvarande 4. Föregående mötes-protokoll Ulf Olsson, ordf. Närvarande 5. Post, e-post Hanna Haugness Närvarande 6. Avdelningarna Jean Pan, kassör Närvarande 7. Rapporter / evenemang Elias Oskarsson, v.ordf Närvarande 8. Ekonomi Jenny Nyblom Närvarande 9. Nya och gamla frågor 10. Attorp 11. Påskberget

Jonbjörn Hafsteinsson, ordförande. Nils Jönsson, Kassör.

d. Vilken tid  Styrelsens anmälan om protokollförare vid mötet. 4. Val av två justeringsmän tillika rösträknare, som tillsammans med mötets ordförande skall justera protokollet. justeringsman. [2$ystE:ri@sman:] subst. < justeringsman, justeringsmannen, justeringsmän, justeringsmännen > - person som justerar ett protokoll  Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet.