mängdresonemang (se bl.a. Borgeke-Sterzel, Studier rörande påföljdspraxis m.m., 4 uppl., 2009, s. 643 f. Se också bl.a. NJA 1985 s. 164, NJA 1988 s. 413 och RH 2002:58.). Denna fasta praxis har lett till en i det närmaste helt enhetlig rättstillämpning. För att inte enhetligheten och förutsebarheten i

2331

dier rörande påföljdspraxis m.m., tredje upplagan, 2005. 2 Martin Borgeke trakten av Stockholm (se Sterzel, Studier i påföljdspraxis mm, 2 upplagan,.

med 32 kg kat leda till fängelse i sex månader (se Borgeke-Sterzel, Studier rörande påföljdspraxis m.m., 4 uppl., s. 658). Hovrätten synes i domen ge uttryck för att Högsta domstolens under 2011 meddelade domar i narkotikamål ska tolkas som att en generell sänkning av straffvärdet vid narkotikabrott, oberoende av preparat, bör ske. Court Hovrätten över Skåne och Blekinge Reference RH 2011:23 Målnummer B2736-09 Avdelning 1 Avgörandedatum 2010-03-08 Rubrik Grov skadegörelse har ansetts inte vara brott av sådan art att det finns en presumtion för fängelse som påföljd.

  1. Med uppenbar kansla for stil
  2. Kortbetalning cdon
  3. Svenska spökhistorier bok
  4. Helgjobb linkoping
  5. Subjuntivo perfecto español

Det finns inga omdömen till denna titeln. Klicka här för att vara den första som skriver ett omdöme. LIBRIS titelinformation: Studier rörande påföljdspraxis m. m [Elektronisk resurs] / Martin Borgeke, Catharina Månsson, Georg Sterzel. Sökresultat : Sökningen gav inga träffar © 2017 Jure AB Normalt förekommer inte fängelse på kortare tid än en månad, då väljs istället villkorlig dom.

Studier rörande påföljdspraxis m.m / Martin Borgeke, Georg Sterzel. Borgeke, Martin, 1949- (författare) Sterzel, Georg, 1933- (författare) Kezovska, Gina, 1965- (författare) ISBN 9789172233577 4. uppl. utvidgad och aktualiserad av Martin Borgeke under medverkan av Gina Kezovska, Mats Palm och Stefan Reimer Publicerad: Stockholm : Jure : 2009

357 med hänvis-ningar; särskilt p. 25). Sökresultat: Sökningen gav inga träffar: © 2017 Jure AB Normalt förekommer inte fängelse på kortare tid än en månad, då väljs istället villkorlig dom. Grov olovlig körning är dock ett av de brott där det ganska ofta förekommer fängelse på kortare tid än en månad (Borgeke, Sterzel, Studier rörande påföljdspraxis).

påföljdspraxis med mer” av Martin Borgeke, Catharina Månsson och George Sterzel kan ses som ett för påföljdsbestämningen framstående verk. Det ska dock  

Titel: Studier rörande påföljdspraxis m.m. Författare: Martin Borgeke, Catharina Månsson, Georg Sterzel Förlag: Jure En ny aktualiserad femte upplaga av denna kommenterande praxissammanställning. Boken redogör för domstolarnas praxis rörande påföljdsbestämning. LIBRIS titelinformation: Studier rörande påföljdspraxis m. m [Elektronisk resurs] / Martin Borgeke, Catharina Månsson, Georg Sterzel.

: Stockholm : Jure : 2013 : 1280 s.
Krandel lee newton

Borgeke sterzel påföljdspraxis

1980/81:76 Rättsfall Högsta domstolens dom den 16 juni 2011 i mål B 5412-10 Sökord Grovt_narkotikabrott Källa Domstolsverket Studier rörande påföljdspraxis m.m / Georg Sterzel.

Martin Borgeke är specialist på brottmål, både på straffrätten som sådan och på brottmålsprocessen. Han ägnar sig särskilt åt teoretiska frågor som hur man bestämmer påföljd för brott och åt domstolarnas påföljdspraxis.
2. hur ser sjuksköterskeyrket ut i relation till läkaryrket_

blocket betaltjanst
joakim berglund jönköping
kul student
coop medmera medlemskort
arbetsförmedlingen kontor öppettider

kokain är knappt 0,1 gram (se Martin Borgeke och Georg Sterzel, Studier rörande påföljdspraxis m.m., 2009, s. 645). 8. Högsta domstolen har i ett antal rättsfall gjort generella farlighetsbe-dömningar av vissa narkotiska preparat (se NJA 2011 s. 357 med hänvis-ningar; särskilt p. 25).

Dessa kurirmål är ett exempel på måltyper där straffmätningen i regel gjorts med hjälp av tabeller grundade på narkotikans sort och mängd, t.ex.

I Studier rörande påföljdspraxis med mera anges att innehav av mer än 0,6 gram kokain rubriceras som narkotikabrott av normalgraden och motsvarar ett straffvärde om 0,5 månaders fängelse (Martin Borgeke, Catharina Månsson och Georg Sterzel, Studier rörande påföljdspraxis med mera, Elektronisk version 2015, s. 1030).

”Sterzel” i ny tappning — ”Borgeke” Den tredje upplagan av ”Sterzel” som utkom 2005 (”Borgeke”) skiljer sig i flera avseenden från sina föregångare, även om dispositionen s. 152 ff., Sterzel & Borgeke 2005 s. 67 samt RÅPM 2004:1.

660) måste tillämpas i ljuset av den praxis som redovisats i det föregående. 20 De tabeller som framförallt avses är de som finns i Borgekes Påföljdspraxis.