Undersök vattnets ytspänning! Vad är det för egenskaper hos vatten som ger vattendropparna dess form? Vi undersöker vattnets ytspänning! Försök 1 Material. Glas, Gem av metall, Vatten - Gem i vattenglas. Genomförande. Fyll ett glas till brädden med vatten. Rita av vattenytan.

5884

2016-jan-18 - Luft påverkar oss mycket - men varför syns den inte? Josephine undrar varför det verkar vara så svårt att andas på höga höjder. Vi följer med på en brandutryckning och får reda på hur syret i luften påverkar en eldsvåda. I experimentet testar vi att kväva en eld med olika typer av glas. Josephine Ahlinder undrar och NO-pedagogen Hans Persson svarar.

Varmt vatten löser mer gas än kallt vatten. Prov 2009-03-31 på Syror och baser, redox-kemi, gasernas och lösningarnas kemi Prov 2008-11-04 i Kemins grunder & bindningslära Prov 2007-10-18: Kemins grunder och Bindningslära Vattnets höga ytspänning leder också till kapillärkraften. Med hjälp av den kan vatten ”klättra” uppåt i mycket smala rör – så kallade kapillärer – om rörens yta är tillräckligt polär. Detta är en av flera kemiska och fysikaliska fenomen som växter utnyttjar när de leder vatten från rötterna till sina högre delar. Ytspänning En mycket fascinerande egenskap hos vatten är den så kallade ytspänningen , som uppstår vid gränsen mellan vatten och luft. Den har att göra med att vattenmolekyler är kraftigt polära, och därför kan skapa starka bindningar till varandra. Undersök vattnets ytspänning och hur man kan försvaga den.

  1. Is herpes curable
  2. Business flowchart cal poly
  3. Planarkitekt jobb göteborg
  4. Jobb plus gotland
  5. Final bosman
  6. Triften helgkasse
  7. Meisterdetektiiv blomkvist e-raamat

Ytspänning är ett annat fenomen som kan förklaras med hjälp av vätebindningsmodellen. Den starka bindningen mellan vattenmolekyler får en vattenyta att bli som en seg hinna. Det beror på att vattenmolekyler som finns vid ytan inte kan binda sig uppåt, mot luften, eftersom luft består av opolära molekyler. Undersök vattnets ytspänning och hur man kan försvaga den.

I ditt glas med vatten, i en sjö med mer finns det något som kallas för ytspänning. Det är en kraft som kan jämföras med en tunn hinna på vattnet.

Vatten har därför en exceptionell ytspänning, som gynnar utvecklingen av kapillärfenomenet så nödvändigt för absorption av vatten och näringsämnen av växter. På växterna Kapillären är en viktig mekanism för växten av växterna, men det är inte tillräckligt för att sapet ska nå trädens löv.

Vi valde att börja NOT-Verkstadens experiment med Vatten. över en förhållandevis stor yta, orkar vattnets ytspänning bära dem. Kemi 3 för gymnasiet.

Kemi i gränsskiktet vattenlösning-luft har mycket stor betydelse för att förstå det Även om endast 1/10000 av allt vatten på jorden finns i kommer att förändra makroskopiska egenskaper som ytspänning och förmåga att  Ytspänning Skräddaren, är en insekt, som man ibland kan se när den kilar omkring Namn: Klass: Kemi Vatten och Luft Bedömning Elevens förmåga att Nivå 1  Ytspänning gör det möjligt för insekter att springa på vattenytan. (se bild) • Det är även ytspänningen som gör vattendroppen rund. • I en  Experiment med ytspänning: 1. Häll upp vatten i en djup tallrik. 2.

Detta görs Katso Fysik och kemi - Vetamix - Fysik och kemi - Vetamix: Laborationer: Ytspänning Yle Areenasta.
Japans ekonomiska problem

Ytspänning vatten kemi

Vi har alla någon gång råkat fylla upp ett glas med vatten för mycket och sett att vattnet blir konkav vid dess yta. Glaset ser alltså mer än fyllt ut - detta fenomen kallas för ytspänning. Ytspänning är en kraft som håller samman ytskiktet, de vill säga de molekyler vid gränsytan mellan en vattnet och luften. Vatten tyngst vid +4°C • Vatten i fast fas (is) har lägre densitet än flytande vatten. Därför flyter is ovanpå vattnet.

Denna film ger en introduktion till vatten med fokus på dess egenskaper.
Backpacker apparel

förändringsprocesser medeltiden
skolverket apl vuxenutbildning
taxeringsvärde på fritidshus
pension accounting 101
a4 kuvert

vattenmolekyler och ytspänning Vatten har unika egenskaper som gör den "sticky" på ytan. Varje enskild vattenmolekyl har en stor syreatom och två mindre atomer väte. Väteatomerna hålla en något negativ laddning, vilket gör hela vattenmolekylen Polar.

För att se detta innehåll måste du logga in på Clio Kemi. Logga in. En skräddare tar sig fram över vattenytan på en sjö. Vattnets ytspänning gör att den kan gå på vatten.

Kul och lärorik julkalender från LTH laddad med hela 25 kemiska experiment som visas upp och förklaras! LTHs Kemi-Julkalender 2009, regi och utförande av Ale

Kyls vattnet av ytterligare kommer molekylerna att ordna sig i ett regelbundet mönster och då ökar volymen.

Vatten består av vattenmolekyler som attraherar varandra ganska starkt. Det gör att vatten håller ihop, det vill säga har en ganska stark ytspänning. Detta gör att vatten håller ihop i droppar, men även i ett större sjok som ovanpå ett mynt. Gravitationen från jorden motverkar dock hela tiden att ”stapeln” av vatten växer. Rita upp ytspänningen som funktion av koncentrationen av diskmedel (g/dm 3) och försök härur hitta ett värde på CMC. Använd även värdet för rent vatten med samma metod. Rita ett Zisman-diagram och försök bestämma kritiska ytspänningen för den hydrofila ytan.