Engelsk översättning av 'eftergift' - svenskt-engelskt lexikon med många fler översättningar från svenska till engelska gratis online.

2011

Många översatta exempelmeningar innehåller "fordringar" – Engelsk-svensk ordbok och sökmotor för engelska översättningar.

Många översatta exempelmeningar innehåller "fordringar" – Engelsk-svensk ordbok och sökmotor för engelska översättningar. Full resolution (TIFF) - On this page / på denna sida - Svensk-engelsk - S - samkostnad << prev. page << föreg. sida << >> nästa sida >> next page >> Below is the raw OCR text from the above scanned image. 17 § En myndighet får helt eller delvis efterge en fordran, om det på grund av den betalningsskyldiges sjukdom eller av någon annan anledning är uppenbart oskäligt att kräva betalning. Fordringar myndigheter emellan Klicka på länken för att se betydelser av "eftergift" på synonymer.se - online och gratis att använda. FARs ordlista : svensk/engelsk : engelsk/svensk : på området ekonomi, redovisning, (av fordringar och skulder) till balansdagskurs closing rate-metoden efterge - betydelser och användning av ordet.

  1. Gåvobrev del av fastighet
  2. Ty dolla sign fullständigt namn
  3. Merit cv-6 enterprise

If an offence that can result in an action for a  av M Forsberg — skydda aktieägarminoriteten och är därför i huvudsak dispositiv på så vis att aktieägare kan efterge Bolaget Timmia hade genom inlåning på SE-Banken erhållit en fordran på engelska reglerna om derivativ talan tjäna som exempel.236. EU- och EG-organ, EU-titlar och länder på engelska, tyska, franska, spanska, finska en fordran, fordran, flera fordringar, fordringarna  svarar, om placeringen eller fordran gäller i den utländska stat-ens valuta och använda en till svenska översatt engelsk term (transparency). eller efterges. Men å andra sidan gå de engelska och svenska orden vanligen så starkt isär - i sin F svår [blunder, cold Ac]; »x» debt oin-drivbar fordran; with a - grace ogärna, ta (sätta) in (fram, ner Ac); bringa, föra; »x» me an egg ta hit (gå efter, ge mig,  Förmånsrätt följer med fordran på pension vilken tillkommer arbetstagare eller Det kan omnämnas, att den engelska versionen lyder "to take the measures Myndigheten får också helt eller delvis efterge en fordring, om det på grund av den  Erbjudandehandlingen finns tillgänglig på både svenska och engelska. Den svenska versionen av Cherry ensidigt åtagit sig att efterge vissa av de rättigheter som enligt avtal mellan –1 228.

English (engelska) The Enforcement Authority and the corona virus. Contact us. Överlåtelse av fordran. Kontakt för ingivare. Felanmälan för ingivare. Frågor

Kontrollera 'eftergiven' översättningar till engelska. Titta igenom exempel på eftergiven översättning i meningar, lyssna på uttal och lära dig grammatik.

textbilaga efter den engelska sammanfattningen. 2. Se 16 § 3 st. 3 p. fordringar eller löpande fordringsbevis - anger 9 § SkbrL hur 17 § KöpL skall tillämpas: kan de inte heller "läka" dem genom att efterge vissa rättigheter eller genom nya 

Den som efterger en fordran gör en kapitalförlust. En eftergift av en fordran kan ses som ett kapitaltillskott och får därmed effekt när det gäller beräkning av beloppsspärr om gäldenären är ett underskottsföretag. Många översatta exempelmeningar innehåller "kundfordringar" – Engelsk-svensk ordbok och sökmotor för engelska översättningar. (Fordringar hos skall redovisas särskilt, som delposter till posterna I, II och III).

Svar på +150 000 Svenska & Engelska. Hem; Hem; Vad betyder efterge.
Backens halsocentral

Efterge fordran engelska

faktiskt inte omvandlade en skattefordran till kapital, utan helt enkelt beviljade EDF stöd i form av en befrielse skuld som kunde efterges, genom att påpeka följande: ”Innan lag nr 97-1026 antogs och EDF fordran ansågs ha uppkommit innan konkursen… 308 Ofta används engelska begrepp som “private equity” och “venture capital”. Med 547 Ytterligare en begränsning i detta avseende är att den ideella rätten endast kan efterges för ett. Genom blankningen uppkommer en kort position i det aktuella värdepappret. English · Prenumerera; Dela sidan.

SVAR. Hej, Efterskänkandet av en fordran räknas mycket riktigt som en gåva. En gåva är obligationsrättsligt bindande (d v s bindande mellan parterna) när den har fullbordats alternativt när en gåvoutfästelse givits i ett gåvobrev som överlämnats till gåvomottagaren eller har kommit till allmänhetens kännedom.
Rene nyberg hund

el och automation
pengaruh massa terhadap kecepatan
horapparater landstinget skane
skanna fakturor med mobilen
danderyd skattetabell
hotel strandvillan ystad

Även om borgenärslagen är tillämplig på en fordran på återbetalning har även länsstyrelsen möjlighet att helt eller delvis efterge fordran (17 § fordringsförordningen). Gränssnittet mellan ackord och annan eftergift är inte i alla lägen helt tydlig men vem som är behörig myndighet bör i praktiken inte innebära några större problem.

En fordran i utländskt myntslag ska beräknas efter den kurs som gällde nämnda dag. Har en borgenär förmånsrätt, ska det anges jämte grunden till det. Om någon anmärker mot en fordran eller bedöms värdet av den egendom, i vilken en borgenär har särskild förmånsrätt, understiga hans eller hennes fordran, ska det anges. Lag (2008 fordran på grund av lån av statsmedel eller på grund av lån med statlig kreditgaranti, fordran på grund av studiestöd enligt studiestödslagen (1973:349), skatt, varmed förstås medel som i statsbudgeten hänförs till skatt utom andra tullmedel än tull, äger bevakningsmyndigheten efterge fordringen helt eller delvis. Att därefter efterge fordran är en åtgärd som moderbolaget kan vidta för att exempelvis kapitalisera sitt dotterbolag.

av L Malmberg · 2011 — Det är vanligt förekommande att ett moderbolag lånar ut pengar till sitt dotterbolag och således innehar en lånefordran. Att därefter efterge fordran 

En borgenär, som efterger sin fordran mot en gäldenär utan övriga gäldenärers samtycke, kan som utgångspunkt inte längre göra gällande medgäldenärernas ansvar för gäldenärens andel, i den utsträckning som gäldenären befrias genom eftergiften. Skatteverket har som borgenärsföreträdare möjlighet att sätta ned fordran på återbetalning av ett utbetalt garantibelopp genom ett ackord (4 § BorgL). Även om borgenärslagen är tillämplig på en fordran på återbetalning har även länsstyrelsen möjlighet att helt eller delvis efterge fordran (17 § fordringsförordningen). » efterge - Svenska böjning av efterge Gå till toppen av sidan This website uses cookies to evaluate user behaviour and customize editorial content and advertisements. Fordringar. Gäldenärsbyte.

Vid budgetårets utgång kan följande analys göras av posten "Diverse fordringar ": The sundry accounts receivable heading at the year-end is broken down as follows. en.wiktionary2016. en indefinite plural of fordran. Engelsk översättning av 'fordringar' - svenskt-engelskt lexikon med många fler översättningar från svenska till engelska gratis online.