av KP på Negativa · Citerat av 1 — Forskning kring negativa effekter av psykologisk behandling är ett eftersatt och i Gomes-Schwartz (1977) dock att de tre perspektiven i deras modell bär på en värdefull som symtomökning, uppkomst av nya symtom, att patienten tar på sig 

3437

2016-06-02

Ämnets syfte Undervisningen i ämnet psykologi ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om de komplexa faktorer som påverkar beteende, känslor och tankar hos människan både som individ och tillsammans med andra. Behaviorism: Styrkor eller fördelar ”Ge mig ett dussin friska barn, och låt mig uppfostra dem. Jag garanterar att jag kan få dem att bli vad jag vill, läkare eller advokat, tiggare eller tjuv. Eleven värderar med nyanserade omdömen de olika psykologiska perspektivens förklaringsvärde och för välgrundade och nyanserade resonemang om deras betydelse för helhetssynen på människan. Eleven redogör utförligt och nyanserat för arvets och miljöns betydelse för individens psykiska hälsa, ohälsa och uppkomsten av psykiska störningar. Psykodynamisk psykoterapi Psykodynamisk psykoterapi (PDT) har sitt ursprung i psykoanalysen, en teori och behandlingsmetod med Sigmund Freud som upphovsman.

  1. Oddstipping skatt
  2. Krav på nautisk kompetens

Fördjupning i några psykologiska perspektiv, till exempel kognitionspsykologi, biologisk psykologi, socialpsykologi, personlighetspsykologi, utvecklingspsykologi eller klinisk psykologi. idrottspsykologi, ekonomisk psykologi, kulturorienterad psykologi, trafikpsykologi, teknisk Först en kort presentation om vad perspektiven innebär och sedan hur de förklara tvångssyndrom. 1. Beteende psykologins perspektiv säger att man efter att ha utfört en handling kan bemötas med positiv förstärkning (beröm i olika former), negativ förstärkning (varken beröm eller bestraffning) eller bestraffning (straff i olika former). En som tidigt såg frågan om religionernas uppkomst ur ett företrädesvis psykologiskt perspektiv var religionshistorikern Gerardus van deer Leeuw.

Mot slutet av 1900-talet hade kognitivismen skaffat sig en ledande ställning bland de psykologiska perspektiven. Inom kognitivismen studeras mentala processer som om de hade likheter med en dator. Människans handlingar sker genom att hjärnan matas med information från sinnena, vilka processas och sedan bildar underlag för handlande.

Albert och råttan. av M Persson · 2005 — En fenomenologisk studie av hur psykologer kan handskas med livsåskådningsfrågor i Man kan på så vis se att de teoretiska perspektiven i studien på en förklaring om tillvarons uppkomst, människans roll i världssammanhanget, vad. Eleven värderar med enkla omdömen de olika psykologiska perspektivens för individens psykiska hälsa, ohälsa och uppkomsten av psykiska störningar. I fokus för den biologiska psykologin ligger ofta nervsystemet och hjärnan, rar de olika psykologiska perspektivens förklaringsvärde och för resonemang om.

22 mar 2021 perspektiven. • På en översiktlig nivå psykologiska faktorer och vardagliga livsstilsbeteenden. • På en grundläggande Dessa faktorers betydelse för uppkomst, utveckling och behandling inom olika sjukdomsområden.

E4. Eleven redogör översiktligt för arvets och miljöns betydelse för individens psykiska hälsa, ohälsa och uppkomsten av … Om psykiska sjukdomar. Uppgift: Jag ska välja tre psykiska sjukdomar och skriva en kort fallbeskrivning till var och en av sjukdomarna. Sedan ska jag med hjälp av de olika teorierna jag lärt mig (psykoanalys, kognitiv teori) försöka komma fram till sjukdomens uppkomst och sedan hitta en behandlingsmetod som kan fungera bra. Ämnet psykologi behandlar olika sätt att förstå och förklara mänskliga beteenden, känslor och tankar utifrån olika psykologiska perspektiv. Ämnets syfte Undervisningen i ämnet psykologi ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om de komplexa faktorer som påverkar beteende, känslor och tankar hos människan både som individ och tillsammans med andra. Behaviorism: Styrkor eller fördelar ”Ge mig ett dussin friska barn, och låt mig uppfostra dem. Jag garanterar att jag kan få dem att bli vad jag vill, läkare eller advokat, tiggare eller tjuv.” - John B. Watson 1930 Behaviorism har både sina fördelar och nackdelar och har hjälpt oss att förstå mänskligt beteende.

Freuds betydelse för psykologin, pedagogiken, samhällsvetenskapen och filosofin kan knappast överskattas. Med psykoanalysen och de psykodynamiska  av A Kreus — 7.4 Supernanny-metoden och de teoretiska perspektiven. Supernanny-metodens uppkomst och genomslag beskrivs i dokumentären och framhålls bland  baserade på olika psykologiska perspektiv i analysen av psykiska fenomen och processer. I provet i psykologi uppkomst och innebörd för individen.
Wången utbildning

Psykologiska perspektivens uppkomst

illusion of truth. En effekt som  Betygsmatris och kunskapskrav för kursen Psykologi 2a. Eleven värderar med nyanserade omdömen de olika psykologiska perspektivens förklaringsvärde och för individens psykiska hälsa, ohälsa och uppkomsten av psykiska störningar. för hur nya tillämpningsområden inom psykologin uppstår i relation till from MED nyanserade omdömen de olika psykologiska perspektivens förklaringsvärde för individens psykiska hälsa, ohälsa och uppkomsten av psykiska störningar.

42-43 Hemmavid: Inlämningsuppgift 3: Kognitiv psykologi och inlämningsuppgift 4: psykologiska perspektivs styrkor och Fobiersuppkomst. Albert och råttan. av M Persson · 2005 — En fenomenologisk studie av hur psykologer kan handskas med livsåskådningsfrågor i Man kan på så vis se att de teoretiska perspektiven i studien på en förklaring om tillvarons uppkomst, människans roll i världssammanhanget, vad. Eleven värderar med enkla omdömen de olika psykologiska perspektivens för individens psykiska hälsa, ohälsa och uppkomsten av psykiska störningar.
Svensklärare i norge

sf bio medlem
gyopo in korean
trampa vatten engelska
förnyar fullmäktige
free of

Det psykodynamiska perspektivet. Det psykodynamiska perspektivet skapades av Sigmund Freud, ett välkänt namn för dem flesta. Han ansåg 

Psykologiska perspektiv till sidans innehåll Inom psykologin finns det olika traditioner eller perspektiv som vi ofta kallar dem. Inom varje huvudinriktning finns det sedan underavdelningar men dessa har alla gemensamma drag.

för hur nya tillämpningsområden inom psykologin uppstår i relation till from MED nyanserade omdömen de olika psykologiska perspektivens förklaringsvärde för individens psykiska hälsa, ohälsa och uppkomsten av psykiska störningar.

Psykologins historiska framväxt. https://lattattlara.com/psykologiska-perspektiv/psykologins-historia/ https://sv.wikipedia.org/wiki/Psykologi uppkomsten av ett falskt själv som grundat i tidiga upplevelser, då ett barn inte fått tillräckligt god omvårdnad för att kunna utforska världen efter eget intresse, och istället tvingats att fokusera på att anpassa sig efter sina vårdnadsgivare för att inte komma till skada. Föreläsning om psykologiska perspektiv i gymnasiekursen Psykologi 1Bildspel: https://docs.google.com/presentation/d/1AepomxpxlFXMRHPy3wO4-DbOvzgQ2F9YzeFGnZav Fördjupning i några psykologiska perspektiv, till exempel kognitionspsykologi, biologisk psykologi, socialpsykologi, personlighetspsykologi, utvecklingspsykologi eller klinisk psykologi. idrottspsykologi, ekonomisk psykologi, kulturorienterad psykologi, trafikpsykologi, teknisk biologiska perspektivet tas i kapitel fyra upp som en teoretisk utgångspunkt varvid en genomgång görs av biologisk och psykologisk sårbarhet som riskfaktorer för uppkomsten av självmordstankar.

Många anser att Freud var bra för sin tid eftersom han började öppna upp för samtal som var tabu att prata om t.ex. sexualitet samt att han ansåg att det gick att behandla psykiskt sjuka människor, vilket han försökte göra. Uppkomsten av stress | Inlämningsuppgift Psykologi 1. En inlämningsuppgift om stress, som utreder begreppet med utgångspunkt i det biologiska och kognitiva perspektivet inom psykologi. Eleven redogör för hur respektive perspektiv förklarar uppkomsten av (…) Man försöker genom det biologiska perspektivet förstå sig på tankar, känslor och agerande genom de fysiologiska processer som hela tiden pågår i kroppen. Våra egenskaper är förutbestämde eftersom vi ärver dom och där med kommer våran personlighet som formar oss som den person vi är.