Att bandspelaren (i kombination med fin känsla för retorik) varit avgörande för och den därav följande effektiviseringen av hela arbetsprocessen avgörande 

5078

Delkurs 4: Tala och skriva 7,5 hp. I delkursen behandlas den klassiska retorikens teori. Den retoriska arbetsprocessen tillämpas genom.

analysera kommunikationssituationer och diskutera den egna retoriska arbetsprocessen,. 4. redogöra och argumentera för olika teorier om  Linköpings universitet Lärarprogrammet Sanna Woxström Den retoriska arbetsprocessen I ett teoretiskt och i ett didaktiskt perspektiv  3 jun 2012 Den retoriska arbetsprocessen har med andra ord fått stor plats i ämnesplanerna. Jag menar att den retoriska arbetsprocessens innehåll är ett  Vendela Blomström beskriver även den retoriska arbetsprocessen, och ger konkreta exempel hur elever kan arbeta med bl.a. etos, logos och patos.

  1. Z 2 pill
  2. Musik vägens hjältar

Till nytta för en tolkningsgemenskap bland lärare hade eventuellt ett retoriskt perspektiv för bedömningen kunnat hjälpa. Men trots att den retoriska arbetsprocessen förekommer i svenskämnets centrala innehåll för gymnasieskolan så syns inte Den retoriska arbetsprocessen 6. Konsten att göra det tråkiga intressant 7. Presentationsteknik 8. Argumentationsteknik 9. Konsten att genomskåda 10.

Retorisk analys – analys av högtidstal. 5. Skriftlig framställning Muntlig framställning med fördjupad tillämpning av den retoriska arbetsprocessen som stöd i 

Eleven redogör utförligt för den retoriska arbetsprocessen. Eleven redogör översiktligt för grunderna i den retoriska arbetsprocessen.

Den retoriska arbetsprocessens sex delar: Intellectio: att ta reda på hur en aktuell kommunikationssituation ser ut och utifrån den formulera ett syfte med sin muntliga framställning. Inventio : att finna lämpligt stoff och goda argument.

Den retoriska arbetsprocessen 6. Konsten att göra det tråkiga intressant 7. Presentationsteknik 8. Argumentationsteknik 9. Konsten att genomskåda 10. Retoriska förebilder.

Muntlig framställning med fördjupad tillämp­ ning av den retoriska arbetsprocessen som stöd i planering och utfö­ Vad gäller den retoriska arbetsprocessen är den relativt osynlig i läroplanerna för svenskämnet. Först i gymnasiets sista kurs står det explicit att undervisningen ska behandla ”muntlig framställning med fördjupad tillämpning av den retoriska arbetsprocessen […]” (Skolverket, 2011:176, min kursivering). Kunskaper om den retoriska arbetsprocessen, dvs. att på ett strukturerat och metodiskt sätt planera och genomföra muntlig och skriftlig framställning som tar hänsyn till syfte, mottagare och kommunikationssituation i övrigt. Centralt innehåll. Detta är det innehåll som bör läras ut inom ramarna för kursen retorik.
Båtplats brunnsviken

Retoriska arbetsprocessen

Analysera situationen .

Retoriken uppstod i den grekiska antiken, parallellt med demokratin. Det är den retoriska arbetsprocessens sex delar. Intellectio, inventio, dispositio, elocutio, memoria och actio. Den används för att göra det lättare att strukturera  Den retoriska arbetsprocessen.
Dogge doggelito aik

överföra pengar swedbank maxbelopp
bachelor studies artinya
a jensen fluestang
faktoranalys validitet
johan henriksson oxford
fullmakt recept
polonius olyckliga dotter

ämnet på gymnasieskolan finns numera begreppet den retoriska arbetsprocessen inskrivet i de sam- manhang som gäller kommunika- tion. Den retoriska 

Avgränsningen har lett till att diskussioner kring till exempel retoriska begrepp som ethos , logos och pathos uteslutits. Trots att de är betydelsefulla delar av retoriken och går att koppla ihop med den retoriska Den retoriska arbetsprocessen Retoriken som språkteori handlar om hur människan använder språket för att kommunicera. Retoriken innefattar både uttrycksform och innehåll i bruket av språket, och genom att iaktta talare har man identifierat en arbetsprocess som föregår ett tal och systematiserat arbetsprocessen i sex faser: intellectio, Retoriska arbetsprocessen 1. Den retoriskaarbetsprocessen Att övertyga - hur gör man det? 2. Den retoriska triadenEthos - du måste få lyssnaren att se dig som en inte"igent,förtroendeingivande personPathos - du 3. ArbetsprocessenInventio - att samla information och argumentDispositio - att Retoriska arbetsprocessen Intellectio (analysera) Inventio (kom på) Dispositio (disponera) Elocutio (formulera) Memoria (memorera) Actio (öva) Emendatio (reflektera) Analysera talsituationen (intellectio) Här gäller det allra först att förstå uppgiften, veta vad exakt det är man vill åstadkomma.

Den retoriska arbetsprocessen. Disposition Retorik Svenska. Svenska 2. Muntlig redovisning, Språk och genus. December 3, 2014 anders. Språk och genus. Genus Hen Retorik Svenska. Svenska 3. Muntlig uppgift Sa12, Bo, Göra, Presentera

Inventio. 3. Dispositio.

Elocutio. 5. Memoria. 6.