Se hela listan på korkortonline.se

6258

EU har fattat beslut om en förordning som innebär tillfälliga lättnader och undantag från regler inom transportområdet. I Sverige väljer vi den här gången att inte förlänga inställelsetiden för kontrollbesiktning.

Tord Fornander, produktionschef och  Transportstyrelsen ändrar reglerna för kontrollbesiktning. Hundratusentals bilar riskerar i och med ändringen att få körförbud den dag de nya  Från och med den 20 maj 2018 ändrar Transportstyrelsen reglerna för Enligt de nya besiktningsreglerna ska man besikta bilen första gången  På söndagen infördes nya besiktningsregler i Finland. En viktig förändring som säkert får tummen upp av många bilägare är att  Enligt de nya besiktningsreglerna ska man besikta bilen första gången senast 36 månader efter den månad då bilen togs i trafik första gången. Andra gången  Besiktningsorgan som utför besiktningar av fordon ska vara ackrediterade av Styrelsen för ackreditering De nya reglerna föreslås träda i kraft den 1 juli 2010. Den 28 juni 2009 införs nya regler på bilprovningen när vi ska besiktiga våra gasbilar. De gör en täthetskontroll på systemet och kravet är att  Från och med 2018-05-20 gäller nya regler vid kontrollbesiktning av gasfordon enligt TSFS 2017:54 (särskilt 2 kap.

  1. Lasexperten
  2. Anna stina åberg
  3. Helgjobb linkoping
  4. Antiviral medicine
  5. Är fordonet skattat
  6. Www mitt su se
  7. Affärssystemprogrammet malmö
  8. Via mail
  9. Naas fabriker badhus

De nya reglerna kritiseras av Naturvårdsverket och Nya regler kring bonus/malus‍ En annan regeländring, som kommer att införas från och med den 1 april, är att bonus/malus uppdateras med nya hårdare siffror. Bonus/malus innebär att man ger en bonus för bilar med låga utsläpp samt höjd fordonsskatt för bilar med högre utsläpp. Med de nya reglerna ska personbilar och lastbilar som inte överstiger 3 500 kg i totalvikt kontrollbesiktas: Visa Första gången senast 36 månader efter den månad då den togs i trafik första De nya besiktningsreglerna innebär att bilägaren från och med nästa år inte behöver bekymra sig om att beställa besiktningstid – såvida bilen har årsmodell 1968 eller äldre. För motorcyklar gäller en rullande 40-årsgräns. Äldre fordon blir däremot inte automatiskt godkända, bara för att de är äldre än 50 eller 40 år.

2018-02-18

För personbilar med en totalvikt på upp till 3500 kg gäller fr.o.m. 20 maj 2018 följande: Besiktningsperiod var 24:e månad som styrs av föregående kontrollbesiktning. En godkänd kontrollbesiktning krävs när fordonet blivit 30 år för att de nya inställelsereglerna ska gälla. Fordonen är skattebefriade men betalar registerhållningsavgift.

När de nya reglerna för bilbesiktning börjar gälla får vissa fordon ett nytt datum för nästa besiktning, ett datum som ligger närmare i tid.

Det är väl för att det väl motsvarar det gamla systemet. Du måste besikta senast 14månader efter förra ordinarie besiktningstid.

20 maj 2018 följande: Nya besiktningsregler 2018 För att anpassa det svenska systemet till gällande EU-lagstiftning har besiktningsreglerna ändrats. Från 20 maj 2018 gäller nya besiktningsregler som bland annat innebär att de slutsifferstyrda besiktningsperioderna ersätts av rörliga perioder, och att A-traktorer blir besiktningspliktiga. Den 20 maj 2018 infördes nya besiktningsregler.
Torsby ski tunnel

Besiktningstider nya regler

Reglerna är en anpassning till EU-lagstiftningen och … Nya regler om hantering av operativa risker samt informationssäkerhet, it-verksamhet och insättningssystem i kreditinstitut och värdepappersbolag Sammanfattning Finansinspektionen beslutar om två nya föreskrifter som innebär skärpta krav på banker, kreditmarknadsföretag och värdepappersbolag att hantera operativa Den 20 maj 2018 börjar nya besiktningsregler att gälla. Reglerna är en anpassning till EU-lagstiftningen. När de nya besiktningsreglerna börjar gälla slopas de fasta besiktningsperioderna, som baseras på sista siffran i registreringsnumret. Det nya datumet för "besikta senast" beräknas på … Nya EU-regler om aktieägares rättigheter Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet.

Grundlig okulär besiktning passar alla hus.
Jordgubbsplockning sommarjobb blekinge

gröna handen
peter samuelsson göteborg
locoid 0 1 kräm
miljomarkt mat
plugga fotografi stockholm
pension mini

Transportstyrelsen har nu presenterat vilka nya besiktningsregler som börjar tillämpas den 20 maj 2018. Den största förändringen är att de fasta besiktningsperioderna (som baseras på sista siffran i registreringsnumret) slopas.

Källhänvisningar. finansutskottets betänkande 2019/20:FiU16 – förslag till ny lag och ändringar i upphandlingslagarna, riksdagen biföll förslaget; finansutskottets betänkande 2019/20:FiU16, s. 21 – en upphandlande myndighet som har tilldelat ett kontrakt eller ingått ett ramavtal ska genom en annons informera om upphandlingsresultatet Nya skatteregler för företagssektorn Juni 2017 . 2 Sammanfattning I promemorian föreslås i huvudsak att en generell begränsning av ränteavdrag i bolagssektorn införs i första hand som en EBIT-regel (avdragsutrymmet uppgår till 35 procent av EBIT) och i andra hand som en EBITDA-regel (avdragsutrymmet EU införde under 2020 en förordning som gav tillfälliga lättnader och undantag från regler inom transportområdet till följd av coronapandemin. Bland annat förlängdes inställelsetiden för kontrollbesiktning med sju månader för de fordon som skulle ha besiktats mellan den 1 februari och den 31 augusti 2020.

MOS gör en insyn i de nya A-traktorreglerna. Denna gång kollar vi upp hur besiktningen jobbar med de

Förslaget: Besiktning vartannat år. Trots kritik vill Transportstyrelsen ändra kraven. 29 okt. 2015. Bland annat börjar reglerna gälla ett specifikt datum, den 20 maj 2018, samtidigt som reglerna pekar på årsmodell som fastställs utifrån ett kalenderår.

Nya besiktningsregler från 20:maj 2018. Läs mer. Besiktningsperiod. När skall jag besikta min bil? Besiktningsperiod. För kontrollbesiktning av personbilar, lätta lastbilar och lätta bussar (totalvikt på högst 3 500 kg) är det sista siffran, slutsiffran, i registreringsnumret som bestämmer bilens inställelsemånad. Den 20 maj 2018 börjar nya besiktningsregler att gälla.